Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepłaInformujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje obsługę wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku do paliw innych niż węgiel na sezon grzewczy 2022/2023.
Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00
do dnia 30 listopada 2022 r. Po tym okresie złożone wnioski pozostaną bez rozpoznania.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek przysługuje dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:
    1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny  albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
    2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
    3. kocioł olejowy.
Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgodnie z ustawą dodatek dla gospodarstwa domowego będzie wynosił:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski można składać:
    • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
    • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce od pn do czw w godz. 10.00-13.00
 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w MOPS pod numerem telefonu 59 8154395.

Wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla.pdf