Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie poszukaj wsparcia u zaufanej osoby- ZRÓB TO- opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę. Podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, a przede wszystkim podjąć decyzję, co do dalszego postępowania. Jeżeli nie masz w swoim otoczeniu takiej osoby, zwróć się o pomoc do odpowiednich służb lub organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Wyszyńskiego 3, tel.: 598 154 390
2.Komisariat Policji w Ustce, ul. Grunwaldzka 13, tel.: 477 420 700
3.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Wyszyńskiego 3, tel.: 598 145 888
4.Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ds. Uzależnień  „Vita Activa” w Ustce, ul. Wróblewskiego 7, tel.: 598 152 999
5. Punkt  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ustce ul. Wróblewskiego 7, tel 59 8152 999
6.Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw Lokalny Punkt w Ustce, tel.: 690 489 654
7.Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „TAMA” w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, VI p., tel.: 598 414 046
8.Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”, ul. Sienkiewicza 7, I p., (pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwojowych,  szkolnych, emocjonalnych), tel.: 669 498 323
9.Centrum Psychiatrii SON Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Słupsku, ul. Ziemowita 1a (wtorek, środa: 7:45- 18:00, czwartek, piątek: 7:45- 15:00), tel.: 598 402 001
10.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (dyżury psychologów, pedagogów, specjalistów ds. przemocy), tel.: 801 120 002
11.Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212
12.Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, całodobowy, anonimowy) 116 111
13.Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych, tel.: 116 123 (bezpłatny)
14.Telefon Zaufania dla Osób Starszych, potrzebujących wsparcia psychologicznego (poniedziałek, środa, czwartek: 17:00-20:00, wtorek: 9:00-12:00, dyżur na temat choroby Alzheimera- środa: 14:00-16:00), tel.: 226 350 954
15.Telefon Wsparcia dla Osób w Żałobie, dla osób po stracie bliskich (poniedziałek- piątek: 14:00- 20:00), tel.: 800 108 108

W przypadku przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci bezwzględnie powiadom Policję (997 lub 112)

„Twój Parasol” https://twojparasol.com/
Aplikacja mobilna „Twój Parasol” jest narzędziem skierowanym do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak również świadków przemocy. Aplikacja zawiera materiały edukacyjne, bazę organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym oraz umożliwia przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym i szybki wybór telefonu alarmowego 112.