Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Instytucje działające na naszym terenie zajmujące sie orzekaniem o niepełnosprawności:

  1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku , ul. Poniatowskiego 4a tel. 598420895, 598426963

  2. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. 583077408 - Organ odwoławczy od decyzji powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Od decyzji zespołu wojewódzkiego można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia)

  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 8, Centrum Obsługi Telefonicznej: 225601600

  4. Informator dla osób z niepełnospranością

    https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych