Podziękowania

Pan Burmistrz z Kierownikiem Miejskiego Ośrodk aPomocy Społecznej wręczaja podziekowania dla Pana Ludwika Szanowny Panie Ludwiku,
Z głębi serca wyrażamy swoją ogromną wdzięczność za Pańskie wieloletnie zaangażowanie i wspieranie rodzin w kryzysie, rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pańska hojność i empatia są nieocenione i przynoszą ulgę wielu potrzebującym. Dzięki Pańskiej nieustannej gotowości do pomocy, wiele rodzin doświadczyło ciepła i nadziei. Pańska inicjatywa wpływa pozytywnie na życie wielu ludzi, pozostawiając trwały ślad w sercach tych, którym udało się  odmienić swoją sytuację. Niech to skromne podziękowanie będzie wyrazem głębokiego szacunku i wdzięczności za okazywaną wielkoduszność. Jesteście Państwo razem z żoną prawdziwym wzorem społecznej odpowiedzialności i wspólnotowej solidarności.