Metoda „na pracownika socjalnego”

nad napisem legitymacja pracownika socjalnego  godło Polski W związku z pojawiającymi się informacjami o oszustach podszywających się pod pracowników socjalnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ostrzega i radzi, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta:
1. Osoba, która przychodzi sprawdzić sytuację należy poprosić o okazanie legitymacji służbowej, każdy pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji  widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
2. Osoba, która odmawia okazania legitymacji nie jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

Podziękowania za wieloletnią pracę

pracoenicy Ośrodka na tle MOPS w UstceDnia 28 czerwca 2024r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce zebrali się pracownicy Ośrodka, aby pożegnać Panią Mariolę - opiekunkę nad chorym w domu, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas spotkania, w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka, Kierownik Anna Pilecka - Sawczuk, przekazała na ręce przyszłej emerytki najserdeczniejsze życzenia i podziękowania, za wieloletni wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu niełatwej oraz odpowiedzialnej pracy, która wymagała zarówno wysokich umiejętności, jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wniosek z ołówkiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż od 1 lipca 2024 r. można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2024 r.
Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Bon energetyczny 2024

Bgf-DzUG-msMM-FspG_bon-energetyczny-994x828.jpgon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Uwaga

flaga ukraińskaPrzyjmowanie wniosków na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy przyjmowane będą do 30 czerwca 2024r.
 Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
W roku 2024 świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Był to okres,
który przyniósł w Polsce wiele pozytywnych zmian. Zyskaliśmy swobodę przemieszczania
się, dostęp do edukacji i pracy za granicą. Jesteśmy bezpieczniejsi i bogatsi.
Warto wykorzystać ten wyjątkowy rok, by przypomnieć Polkom i Polakom o tym, jak
ważna, w naszym codziennym życiu, jest przynależność do wspólnoty krajów Unii
Europejskiej i jakie benefity przynosi.

 

sciskajacy sie Seniorzy

Zamknij menu
Wróć na początek strony