Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności w 2024 r.

W dsiedząca osoba bezdomnaniach 28 na 29 lutego 2024 r. na terenie Miasta Ustka odbyło się „Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności w 2024 r.” Celem akcji było dotarcie do osób w kryzysie bezdomności, które przebywają w pustostanach, na działkach, ogrzewalni w Ustce, Ośrodkach Tymczasowego Zakwaterowania dla Obywateli Ukrainy, mieszkaniu wspomaganym, mieszkaniu treningowym i innych miejscach wskazanych w ankiecie.

 

Sporządzenie oceny i pozyskanie szczegółowych danych socjodemograficznych z podziałem na płeć, grupę wiekową, narodowość i przyczynę powstania bezdomności umożliwi tworzenie diagnozy i formy pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Dane te pomogą tworzyć gminną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności oraz udzielania wsparcia obywatelom Ukrainy na terenie Ustki.