Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 
Uchwała Nr XXVIII/269/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.
https://bip.um.ustka.pl/Article/get/id,24542.html